Drawing

Markkinatutkimus

Suoritamme markkinatutkimuksia eri toimialoilta Skandinavian liiketoiminta-alueella.
Eniten toimeksiantoja suoritamme päivittäistavarakaupan, IT-sektorin sekä rakennusalan tuotteiden ja palvelujen parissa. Teemme tutkimukset aina todellisen tarpeen mukaan.

Anchor black

Toiminnan tehostaminen

Teemme tarkan asiakaslistan tai etsimme uudet jälleenmyyjät sekä yhteistyökumppanit.  Suoritamme yrityshaut, järjestämme tapaamiset sekä autamme sopimusasioissa uusien kumppaneiden  kanssa. Tulkkaamme,  käännämme ja kokemuksella neuvomme.

 

Ocean

Syvähaastattelut

Suoritamme suuria sekä pieniä haastattelutoimeksiantoja suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Laadimme listat haastateltavista tai suoritamme kyselyn asiakkaan valitsemille henkilöille. Teemme vaativat haastattelut yritysjohdolle tai standardisoidut kyselyt sadoille vastaajille.